Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Δευτέρα

700-815
815-930
Mysore

1930-2100
Mysore

Τρίτη

700-815
815-930
Mysore

1930-2100
Mysore

Τετάρτη

700-815
815-930
Mysore

Πέμπτη

700-815
815-930
Mysore

1930-2100
Mysore

Παρασκευή


Σάββατο

915-930
Chanting
930-1100
Led

 

Mysore style

Έτσι ονομάζουμε τον κύριο τρόπο με τον οποίο ασκούμαστε σε αυτό το σύστημα. Λειτουργεί σαν ένα μικρό ιδιαίτερο όπου ο καθένας λαμβάνει εξατομικευμένες διορθώσεις και παραλλαγές με βάση το επίπεδο του και τις ιδιαιτερότητές του. Έτσι βελτιώνουμε ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο τη συγκέντρωση και τον ρυθμό της αναπνοής μας, με τρόπο συνειδητό και ανεπηρέαστο από τους συνασκούμενούς μας.

 
 

Led class

Μια φορά την εβδομάδα έχουμε καθοδηγούμενο μάθημα (led class). Σε αυτό οι ασκούμενοι, ως σύνολο, ακολουθούν το παράγγελμα του δασκάλου, στο μέτρημά του, εκτελώντας τις θέσεις όλοι μαζί ταυτόχρονα. Αν δεν έχετε κάνει ξανά Ashtanga καλό θα ήταν να μην έρθετε πρώτη φορά σε καθοδηγούμενο μάθημα. Πολύ σύντομα θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε, αφού πάρετε πρώτα μια γεύση των θέσεων. Το καθοδηγούμενο μάθημα θα σας βοηθήσει να θυμάστε τη σειρά, αλλά ακόμη περισσότερο το πώς μεταβαίνουμε από τη μία θέση στην άλλη. Για τους αρχάριους είναι μια ευκαιρία να δουν παρακάτω θέσεις, όμως ας μη ξεχνάμε πως οι θέσεις «δίνονται» από τον δάσκαλο. Γενικά έτοιμος να προχωρήσει θεωρείται εκείνος που μπορεί να συγκεντρωθεί και να μπει στη θέση άνετα.